LeBron, J.R. Smith, Tristan Thompson pose with trophy

LeBron, J.R. Smith, Tristan Thompson pose with trophy