Woman shot in Solon before crashing car

Woman shot in Solon before crashing car