County OKs 'Q' renovation money

County OKs 'Q' renovation money