Akron Police mum on Akron teen who shot himself

Akron Police mum on Akron teen who shot himself