Dozens of Lakewood teens 'Sleep Out' to raise awareness of homelessness

Dozens of Lakewood teens 'Sleep Out' to raise awareness of homelessness