Houston Astros writer Jake Kaplan discusses Indians' strengths, weaknesses

Houston Astros writer Jake Kaplan discusses Indians' strengths, weaknesses